Toggle sidebar

Nieuws

15 november 2018

De serious game: ‘spelen met het eigen team kan leiden tot blijvende verandering’

‘Goede zorg verlenen, met zo min mogelijk administratie’, dat wil Ina Dunning, hoofd poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant Zorggroep, bereiken. Daarvoor moeten de zaken digitaal op orde zijn, maar moeten verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers ook stilstaan bij hun eigen werkwijze - zo is haar overtuiging. Dunning speelde bij Treant Zorggroep de Registratie aan de bron-game Medisch Centrum Oost.

5 november 2018

Beslisboom zorgt voor beter dossier en betere overdracht

In vier instellingen zijn verpleegkundigen en verzorgenden bezig met de pilot Beslisondersteuning. De pilot is een project van V&VN, Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz, de deelnemende zorginstellingen en drie softwareleveranciers.

1 november 2018

‘Ga BgZ uitwisselen, ervaringen in de praktijk opdoen’

‘Ik ben er voorstander van om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zo snel mogelijk gewoon te gaan gebruiken in de praktijk op zoveel mogelijk plekken. Dan komen de echte vragen, kunnen zorgverleners zich iets beter voorstellen wat het is en wat wel goed werkt en wat niet’, zegt Wietske Huizenga, ict-architect in het Radboudumc.

23 oktober 2018

‘Zorgprocessen samen afstemmen, dat is eigenlijk de kern’

‘Als het over het vastleggen en uitwisselen van zorginformatie gaat, lijkt ict vaak de oplossing. Ik zie dat anders. We moeten naast de ict vooral goede afspraken met elkaar maken over het afstemmen van zorgprocessen. In het steeds blijven verbeteren van het zorgproces, daar is de winst te halen, dat is de kern. Ict kan dan helpen en sturen’, zegt Peter den Hollander, orthopedisch chirurg en lid van het stafbestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

9 oktober 2018

Hergebruik van zorginformatie met Doeboek: directe aanlevering aan kwaliteitsregistraties

‘Van apart registreren is geen sprake meer, alleen nog van het administreren van de zorginformatie tijdens de contactmomenten met de patiënt. Alle 150 items voor de Dutch Head and Neck Audit (ondergebracht bij DICA) leveren we nu real-time aan.’ Waar voor hoofdhals-chirurg Guido van den Broek in het Radboudumc en zijn collega’s directe aanlevering aan de kwaliteitsregistratie al enige tijd praktijk is, ligt dat nu veel breder in het verschiet, dankzij het Doeboek dat deze zomer opgeleverd is door Registratie aan de bron.

28 september 2018

‘Hoe maak je het belang van eenduidig vastleggen concreet en aansprekend?’

‘Niemand is tegen eenduidige, eenmalige registratie. Maar de worsteling zit hem in: hoe maak je de stappen die daar eerst nog wel voor gezet moeten worden concreet en aansprekend?’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG voor de doelen van het programma Registratie aan de bron, constateert dat het lastig is om duidelijk te maken wat er allemaal bij komt kijken voor je gegevens, opnieuw bruikbaar, kunt uitwisselen.

18 september 2018

Grondlegger Registratie aan de bron in Zorgvisie: Overheid moet ict standaard in zorg afdwingen

Nederland loopt achter op het gebied van adequate uitwisseling van gegevens in de zorg, en het is tijd dat de overheid ingrijpt.

Algemeen, BgZ, 13 september 2018

‘Patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken of basisgegevens wel bekend zijn’

‘Een patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken over de vraag of je basisgegevens zoals je allergieën en je medicatie wel bekend zijn bij je zorgverlener. Dat is wat mij betreft de belangrijkste waarde van de Basisgegevensset Zorg', stelt nefroloog en CMIO Marc Seelen van het UMCG.

11 september 2018

Registratie aan de bron gaat door: Citrienfonds krijgt vervolg

Ook na 2018 gaat Registratie aan de bron door met het werken aan betere zorg door eenduidige en eenmalige vastlegging van zorginformatie voor meervoudig gebruik dagelijkse praktijk te maken. In het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een vervolg van het Citrienfonds.

7 september 2018

Dokters nemen leiding in ICT-vraagstukken

ICT en de medische staf zijn in de ziekenhuizen veelal nog twee gescheiden werelden. Op dinsdag 4 september lieten 200 dokters zien dat zij zich actief met ICT willen bemoeien. Niet langer willen zij het aan anderen over laten hoe de digitale inrichting en ondersteuning van hun werk eruit ziet. Belangrijk, want ICT kan de zorg enorm vooruit helpen maar ook enorm belemmeren.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten