Toggle sidebar

Nieuws

1 oktober 2019

Nieuwe programmaleider Registratie aan de bron

Carolien Bouma is benoemd tot de nieuwe programmaleider voor Registratie aan de bron. Zij start 1 oktober in deze functie. Carolien heeft vele jaren strategische beleidservaring in de wetenschap en curatieve- en preventievezorgsector.

20 september 2019

Bevlogen samenwerking aan landelijke registratie leidt tot betere zorg

Tijdwinst en minder kans op fouten, dat streven we na door het standaardiseren en herbruikbaar maken van zorginformatie. De verwachting is dat daarmee de zorg voor de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Wij zijn als Registratie aan de Bron trots op onze samenwerking met acht andere organisaties, waaronder alle relevante specialistenverenigingen, de Nederlandse Werkgroep Hoofd-HalsTumoren en IKNL waarmee we een succesvolle pilot in het Radboudumc landelijk gaan uitrollen.

16 juli 2019

Registratie in derde brief elektronische gegevensuitwisseling

Ons programma wordt in minister Bruins 'Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' genoemd als een van de voorwaarden om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Door de elektronische uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen te realiseren dragen we bij aan Bruin’s stappen richting wetgeving en als eerst verplicht te digitaliseren gegevensuitwisselingen.

9 juli 2019

Doeboek kwaliteitsregistraties versnelt hergebruik zorginformatie

Het Doeboek kwaliteitsregistraties is een praktische handleiding die wetenschappelijke verenigingen, (kwaliteit)registraties en betrokken partijen helpt om tot een (landelijke) dataset voor aanlevering aan een registratie te komen. Dit op basis van het zorgproces en data die wordt vastgelegd in het EPD. Alleen gegevens die klinisch relevant zijn worden aangeleverd, niet in de laatste plaats om de administratiedruk te minimaliseren. De principes van Registratie aan de bron, ’eenduidig, eenmalig vastleggen, gericht op hergebruik’, zijn leidend.

3 juli 2019

Patiëntenportaal verbetert uitwisseling informatie arts-patiënt

‘Door het gebruik van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht kunnen patiënten en ik echt invulling geven aan ‘samen beslissen’.’ Internist-oncoloog Rhodé Bijlsma (UMC Utrecht) licht toe: ‘Doordat patiënten toegang hebben tot al hun zorginformatie, kunnen ze zich voorbereiden op een polikliniek bezoek. Zo stellen ze andere, zinvolle vragen en worden zij meer betrokken bij voor hen passende zorg. Dat levert een ander contact op en een andere relatie tussen mijn patiënt en mijzelf als hun behandelaar.’

1 juli 2019

CMIO’s Noord-Nederland ‘pakken’ regie op data uitwisselen

Chief Medical Information Officers (CMIO’s) zijn artsen met verstand van zorg en digitalisering. Zij zijn de aangewezen personen om het elektronisch onderling uitwisselen van patiënteninformatie een stap verder te helpen. Voor bijna alle ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland hebben zij onlangs het mandaat gekregen van hun bestuurders om dit te organiseren.

27 juni 2019

Handvatten voor succesvol invoeren EPD

Hoe zorgprofessionals het effect van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) beleven verschilt per umc. Het maakt uit of de zorginstelling daarvoor al werkte met een (eenvoudig) EPD of met een papieren dossier. De invoering wordt niet op alle aspecten als een vooruitgang ervaren en de verwachtingen zijn niet voor iedereen uitgekomen. Ook blijkt dat de documentatielast na de invoering van een EPD iets toeneemt.

Serious game, 26 juni 2019

VIPP draait ook om samen goed registreren

In het zonnige Dalfsen sloten de CMIO, CNIO en een arts aan bij de functioneel beheerders van Isala tijdens hun teamdag. Samen speelden ze de serious game van Registratie aan de bron. De groep had na afloop duidelijk op het netvlies dat in het zorgproces eenmalig, eenduidig registreren voor hergebruik teamwork is. Als de een iets nalaat, heeft de ander daar last van.

25 juni 2019

Registratie draagt bij aan congres Architectuur in de zorg

Op donderdag 20 juni 2019 werd de 10e editie van het congres Architectuur in de Zorg in Burgers’ Zoo te Arnhem georganiseerd.

19 juni 2019

Registratie en HIMMS: twee handen op één buik

Een van ’s werelds meest innovatieve steden, Helsinki, was 11-13 juni het toneel voor HIMMS Europe 2019. Als deel van de Nederlandse delegatie reisde ook een aantal registratie-aan-de-bronners af naar Finland. Voor een speciaal programma én een one-stop-belevenis met betrekking tot alle informatie, kennis en advies over zorg-ICT.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten