Toggle sidebar

Nieuws

14 januari 2019

De opmars van de chief nursing information officer (cnio)

Bijna twintig officiële chief nursing information officers (cnio's) zijn inmiddels in Nederlandse ziekenhuizen aangesteld om de brug te slaan tussen verpleegkundigen aan de ene kant en ‘de wereld van IT’ aan de andere. Zij zijn sinds 2017 verenigd in het landelijk cnio-netwerk, dat in 2018 flink groeide. Registratie aan de bron was eind 2018 te gast bij het netwerk en zag en hoorde betrokken professionals die een missie delen: ervoor zorgen dat verpleegkundigen in hun werk optimaal worden ondersteund door de mogelijkheden die informatisering biedt, zodat patiënten en verpleegkundigen zelf daarvan profiteren.

7 januari 2019

‘BgZ belangrijk middel voor digitale gegevensuitwisseling’

Het kabinet gaat digitale gegevensuitwisseling over patiënten verplicht stellen, zo werd op de valreep van 2018 bekend. ‘De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen.' zo stelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie. Vanuit die functie is hij ook nauw betrokken bij MedMij dat werkt aan uitwisseling van gegevens van en naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

17 december 2018

Ziekenhuizen gaan gezamenlijk ict-eisen opstellen voor leveranciers

Ziekenhuizen gaan meer gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de ict-eisen die ze hebben beter gaan aansluiten op het aanbod van ict-leveranciers. Dat is een belangrijke stap om gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen -sneller- mogelijk te maken.

15 november 2018

De serious game: ‘spelen met het eigen team kan leiden tot blijvende verandering’

‘Goede zorg verlenen, met zo min mogelijk administratie’, dat wil Ina Dunning, hoofd poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant Zorggroep, bereiken. Daarvoor moeten de zaken digitaal op orde zijn, maar moeten verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers ook stilstaan bij hun eigen werkwijze - zo is haar overtuiging. Dunning speelde bij Treant Zorggroep de Registratie aan de bron-game Medisch Centrum Oost.

5 november 2018

Beslisboom zorgt voor beter dossier en betere overdracht

In vier instellingen zijn verpleegkundigen en verzorgenden bezig met de pilot Beslisondersteuning. De pilot is een project van V&VN, Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz, de deelnemende zorginstellingen en drie softwareleveranciers.

1 november 2018

‘Ga BgZ uitwisselen, ervaringen in de praktijk opdoen’

‘Ik ben er voorstander van om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zo snel mogelijk gewoon te gaan gebruiken in de praktijk op zoveel mogelijk plekken. Dan komen de echte vragen, kunnen zorgverleners zich iets beter voorstellen wat het is en wat wel goed werkt en wat niet’, zegt Wietske Huizenga, ict-architect in het Radboudumc.

23 oktober 2018

‘Zorgprocessen samen afstemmen, dat is eigenlijk de kern’

‘Als het over het vastleggen en uitwisselen van zorginformatie gaat, lijkt ict vaak de oplossing. Ik zie dat anders. We moeten naast de ict vooral goede afspraken met elkaar maken over het afstemmen van zorgprocessen. In het steeds blijven verbeteren van het zorgproces, daar is de winst te halen, dat is de kern. Ict kan dan helpen en sturen’, zegt Peter den Hollander, orthopedisch chirurg en lid van het stafbestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

9 oktober 2018

Hergebruik van zorginformatie met Doeboek: directe aanlevering aan kwaliteitsregistraties

‘Van apart registreren is geen sprake meer, alleen nog van het administreren van de zorginformatie tijdens de contactmomenten met de patiënt. Alle 150 items voor de Dutch Head and Neck Audit (ondergebracht bij DICA) leveren we nu real-time aan.’ Waar voor hoofdhals-chirurg Guido van den Broek in het Radboudumc en zijn collega’s directe aanlevering aan de kwaliteitsregistratie al enige tijd praktijk is, ligt dat nu veel breder in het verschiet, dankzij het Doeboek dat deze zomer opgeleverd is door Registratie aan de bron.

28 september 2018

‘Hoe maak je het belang van eenduidig vastleggen concreet en aansprekend?’

‘Niemand is tegen eenduidige, eenmalige registratie. Maar de worsteling zit hem in: hoe maak je de stappen die daar eerst nog wel voor gezet moeten worden concreet en aansprekend?’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG voor de doelen van het programma Registratie aan de bron, constateert dat het lastig is om duidelijk te maken wat er allemaal bij komt kijken voor je gegevens, opnieuw bruikbaar, kunt uitwisselen.

18 september 2018

Grondlegger Registratie aan de bron in Zorgvisie: Overheid moet ict standaard in zorg afdwingen

Nederland loopt achter op het gebied van adequate uitwisseling van gegevens in de zorg, en het is tijd dat de overheid ingrijpt.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten