Toggle sidebar

Basisgegevensset Zorg

Stel je voor dat alle zorgverleners gebruik maken van één set praktische en basisgegevens van een patiënt die één keer is vastgelegd, en alleen nog hoeft te worden gecontroleerd op actualiteit. Alle informatie die over een patiënt is vastgelegd moet voor de goede coördinatie van zorg tenslotte vindbaar, beschikbaar, herbruikbaar en uitwisselbaar zijn.

En stel je dan voor dat een specialist uit het ene ziekenhuis die gegevens met een eenvoudige handeling door kan zetten naar een collega in een ander ziekenhuis waarnaar de patiënt wordt doorverwezen. Die collega heeft dan direct de juiste persoonsgegevens van de patiënt, maar weet ook of ze rookt en hoeft alleen nog even de wijziging in het medicatieoverzicht te controleren die de patiënt vooraf thuis heeft doorgevoerd. Dit kan allemaal als alle zorgverleners én patiënten gebruikmaken van de Basisgegevensset Zorg (BgZ). De BgZ is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

Bekijk hier onze film over de Basisgegevensset Zorg.

De Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg is in het programma Registratie aan de bron ontwikkeld om een goede overdracht en continuïteit van zorg op een zo praktisch mogelijke manier snel realiteit te maken. De set bevat patiëntgegevens waarover alle zorgverleners moeten en willen beschikken, de zogenoemde basisgegevens. Deze gegevens, en dus de BgZ, worden met voorrang geïmplementeerd in de verschillende epd’s en technische systemen die verschillende zorgverleners gebruiken. De BgZ is gedefinieerd met behulp van de zorginformatiebouwstenen (zibs). De gegevens kunnen door zorgverleners eenduidig worden vastgelegd, onderling gedeeld en hergebruikt. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Zo brengt ze eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens in de praktijk een stap dichterbij.

Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

‘Voor het tijdstip van toediening van de oogdruppels stond dit niet in mijn dossier, sinds die bewuste opname in het ziekenhuis wel.’
Ineke Hazelzet, patiënt-expert bij Stichting Ikone

Ineke Hazelzet, patiënt-expert bij Stichting Ikone, zou zich enorm geholpen voelen als de BgZ door alle zorgverleners wordt gebruikt. Nu moet ze zelf altijd en overal attent zijn op het melden van haar allergieën en de ongebruikelijke reacties die haar lichaam vertoont op sommige geneesmiddelen. ‘Voor een irritatie aan de ogen kreeg ik door de huisarts oogdruppels voorgeschreven om de ogen tot rust te brengen. Mij werd bij uitgifte in de eigen apotheek gezegd dat gezien de samenstelling het een voor mij veilig middel was. Toch was ik wat huiverig en deed ik navraag bij de Huisartsenpost, het was na kantoortijd inmiddels. Met de huisarts van de HAP onder de herhaalknop van de telefoon heb ik een oog gedruppeld, meteen kreeg ik rode tranende ogen, slijmvorming in neus en keel, hoesten, jeuk in ogen en oren, rode handpalmen, bewegingsdrang. Ik heb via de Huisartsenpost alarm kunnen slaan, mezelf nog een pen epinefrine toegediend en de deur weten te openen voor de gestuurde ambulance, daarna zakte ik in elkaar. Een ziekenhuisopname volgde. Wat bleek? Als conserveringsmiddel was aan de oogdruppels cetrimide toegevoegd. Dat leidt bij mij op de huid tot jeuk en via het oog tot een anafylactische shock. Voor het tijdstip van toediening van de oogdruppels stond dit niet in mijn dossier, sinds die bewuste opname in het ziekenhuis wel. Ik moet dit nadien bij elke zorgaanbieder melden en aan de zorgverlener het verzoek doen dit correct te noteren in mijn dossier.’

De Basisgegevensset Zorg is gespiegeld aan de Europese Patiënt Summary. Deze kent een Basic Dataset en een Extented Dataset. Alle elementen van de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt Summary zijn af te leiden van de Basisgegevensset Zorg. Daarnaast kent de gegevensset elementen die niet terugkomen in de Basic Dataset en de Extended Dataset van de Patiënt Summary.

‘Op dit moment zou het daarom al geweldig zijn als maar de helft van de BgZ altijd overal beschikbaar is.’
Lester du Perron, huisarts

Lester du Perron is huisarts en wordt nu in VUmc opgeleid tot ziekenhuisarts, hij vindt de implementatie van de BgZ goed en nodig: ‘Als dit echt lukt, dus dat je al die 26 punten samen op één manier kunt vastleggen en op één manier als zorgverleners kunt uitwisselen, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Dat zou het voor de huisarts heel overzichtelijk en makkelijker doorverwijzen maken, het zou de dokters op de polikliniek in één keer veel meer informatie geven bij een verwijzing, en een overplaatsing van ziekenhuis A naar ziekenhuis B zou een stuk completer worden. Mocht de BgZ ook communiceerbaar zijn van en naar de huisartsenpost, en daarmee ook door te zetten zijn bij een verwijzing naar de Spoedeisende Hulp, dan zou ik daar zelfs de meeste winst zien. Het is namelijk vooral op de spoedeisende hulp vaak enorm veel rondzoeken, -vragen en -bellen naar stukjes informatie over een patiënt. Als al die informatie bij elkaar beschikbaar is en direct naar de SEH kan worden gestuurd als een patiënt daar naartoe moet, dan scheelt dat zeeën van tijd. Het spreekt haast voor zich dat het in al bovenstaande gevallen ook een enorme boost zal geven aan kwaliteit van zorg (of beter gezegd: aan het voorkómen van verlies van kwaliteit, doordat gegevens niet meer verloren gaan bij overdrachtsmomenten).’ Du Perron tekent bij zijn enthousiasme wel aan dat er nog heel veel moet gebeuren voordat een en ander dagelijkse praktijk is: ‘As we speak gaat de meeste gegevensuitwisseling in de zorg nog met brieven, e-mails, scans en faxen. Het draait nog steeds rond papier.’

Download hieronder een gedetailleerde specificatie van de BgZ.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten