Toggle sidebar

Diagnose- en verrichtingenthesaurus

De verrichtingenthesaurus en diagnosethesaurus zijn belangrijke hulpmiddelen bij Registratie aan de bron. Deze lijsten zorgen er namelijk voor dat zorgverleners elkaar begrijpen en zorginformatie hetzelfde interpreteren. Ze bieden eenduidigheid, of ‘eenheid van taal’. Een zorgverlener kan een voor hem vertrouwde term invoeren, terwijl de thesaurus daarvan een vertaling maakt naar eenduidige codes.

De diagnosethesaurus

De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. Met de diagnosethesaurus kunnen zorgverleners gebruiksvriendelijk diagnoses invoeren en eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik. Van de ingevoerde diagnoses wordt automatisch een afleiding gemaakt naar een of meer ICD10-codes en DBC-diagnosetyperingen.

Door de diagnosethesaurus verbetert de kwaliteit van zorg, onder meer omdat de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en met patiënten eenvoudiger en eenduidiger wordt. Ook kan de diagnose-thesaurus wetenschappelijk onderzoek versnellen en de kwaliteit van stuur- en benchmark-informatie verhogen.

De diagnosethesaurus is ontwikkeld door DHD, in opdracht van de NFU en NVZ en werd 1 juli 2015 opgeleverd. Bij de ontwikkeling waren ook de FMS, wetenschappelijke verenigingen, Nictiz, het RIVM en de ziekenhuizen en umc’s betrokken.

DHD zorgt ook voor het beheer van de diagnosethesaurus. De lijst wordt nog steeds doorontwikkeld. Instellingen en wetenschappelijke verenigingen kunnen daarvoor wijzigingsverzoeken indienen via info@dhd.nl.

Ziekenhuizen en umc’s kunnen de diagnosethesaurus inlezen in hun epd-systeem. De diagnosethesaurus is voor geautoriseerde gebruikers te downloaden via de site van DHD. Via info@dhd.nl vraagt u autorisatie aan.

De verrichtingenthesaurus

De verrichtingenthesaurus is een gebruiksvriendelijke gestandaardiseerde lijst van medisch relevante verrichtingen, in termen die zorgverleners in de praktijk gebruiken. DHD ontwikkelt de verrichtingenthesaurus voor eenduidige vastlegging van verrichtingen in opdracht van de NVZ en NFU.

De verrichtingentermen krijgen afleidingen naar een of meer ZA-codes en in een deel van de gevallen naar codes voor het consilium van de Nederlandse Vereniging van Heelkunde.

DHD stelt in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten de termenlijsten voor hun specialismen op, inclusief de synoniemen, zodat deze goed aansluiten bij het gebruik in de praktijk. Naast de medisch specialisten worden hierbij ook administrateurs uit ziekenhuizen en UMC’s betrokken. De Verrichtingenthesaurus wordt in juli 2017 als bèta uitgeleverd, zodat deze in de loop van 2017 in elk ziekenhuis kan worden geïmplementeerd.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten