Toggle sidebar

Nieuws

13 juli 2017

Vakantie…

Het team van Registratie aan de bron wenst iedereen een fijne zomer!

Algemeen, 13 juli 2017

LROI, drie maanden later

Sinds een paar maanden werken de orthopeden van Rivas Zorggroep met een nieuwe manier van informatie vastleggen voor en aanleveren van zorginformatie aan de implantatenregistratie LROI.

Algemeen, 10 juli 2017

Serious game: slim zorginformatie vastleggen in het bijna-echt

Meemaken hoe prettig het is om alle zorginformatie maar één keer te hoeven vastleggen? In de huid van een patiënt kruipen en merken hoe fijn het is als jouw medische informatie snel beschikbaar is? Dat kan met de serious game van Registratie aan de bron.

Algemeen, 6 juli 2017

Soepele ‘go live’ epd Erasmus MC

‘Het is de grootste implementatie van een epd in Nederland. De ‘go live’ is heel soepel verlopen.’ Epd-programmadirecteur Erik Vermeulen klinkt niet eens echt opgelucht. Hij had er vooraf al veel vertrouwen in dat het nieuwe epd van het Erasmus MC zonder veel problemen in gebruik genomen kon worden.

5 juli 2017

Eindrapportage versnellingsprojecten beschikbaar

De eindrapportage van de versnellingsprojecten is beschikbaar. De versnellingsprojecten zijn pilots op het gebied van aanleveren aan kwaliteitsregistraties en de vertaling van SNOMED CT-termen.

Algemeen, 4 juli 2017

VIPP-monitor live

De VIPP-monitor is live! De monitor toont hoe ziekenhuizen scoren op de VIPP-doelstellingen. Een van die doelstellingen is het gebruik van de Basisgegevensset Zorg.

30 juni 2017

Basisgegevensset Zorg op weg naar lijst onomstreden informatiestandaarden

Met het besluit van het Informatieberaad van VWS om te starten met het proces om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op de lijst van onomstreden informatiestandaarden te krijgen, is een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame gegevensvastlegging in de zorg. De door de acht universitair medische centra (NFU) en Nictiz ontwikkelde BgZ is een standaard die eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens mogelijk maakt. Vele partijen en programma’s in de zorg hebben de BgZ inmiddels omarmd als standaard (bron: www.nfu.nl)

Algemeen, 27 juni 2017

Architectuur in de zorg

Direct uit het zorgproces aanleveren van zorginformatie aan kwaliteitsregistraties kan. Hoe, dat vertelden Wietske Huizinga, data-architect in het Radboudumc en Jorne Grolleman, van Registratie aan de bron, op donderdag 22 juni tijdens Architectuur in de zorg in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

Algemeen, 26 juni 2017

Meet up Duurzaam informatiestelsel zorg: Registratie aan de bron was erbij!

Op maandag 26 juni opende het Ministerie van VWS zijn deuren voor de eerste Meet up ‘Duurzaam informatiestelsel voor de zorg’. Ruim vierhonderd patiënten, zorgprofessionals, burgers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden ontmoetten elkaar en bezochten informatiesessies om samen de zorg beter te maken.

Algemeen, 1 juni 2017

V&VN officieel partner Registratie aan de Bron

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland – vertegenwoordiger van ruim 80.000 zorgprofessionals – is sinds 1 juni 2017 officieel partner van Registratie aan de bron.

NFU NVZ Nictiz