Toggle sidebar

Stel uw vraag

Stel zelf uw vraag aan Registratie aan de bron.

Vraag & antwoord

Klik hier om alle vraag & antwoorden te zien.

Please enter the word you see in the image below:

BgZAlgemeen

De BgZ bevat 18 onderdelen. Hier vindt u de BgZ – specificatie gebaseerd op zibs release 2017.

Veel dataelementen in de zibs zijn voorzien van waardelijsten (valueset). Vaak bestaat zo’n lijst uit een deelset van een grotere codelijst. Bijvoorbeeld de waardelijst AfwijkendAdemhalingspatroon omvat een subset van SNOMED-codes. Het kan voorkomen dat een instelling nog andere waardes van belang vindt. Het is dan toegestaan om deze andere waardes (met bijbehorende code) aan de waardelijst toe te voegen, mits deze uit hetzelfde onderliggende codestelsel komen.

In de nabije toekomst zal van elke waardelijst binnen een zib worden aangegeven of deze “extensible” is of “non-extensible“. In het eerste geval mogen waardes worden toegevoegd, mits afkomstig van hetzelfde onderliggende stelsel, in het tweede geval mag dat niet. Het (eventueel) toevoegen van een waarde aan een “non-extensible” waardelijst moet gebeuren door een wijzigingsvoorstel in te dienen bij het beheersproces van de zibs.

Bij implementaties in de afgelopen tijd is gebleken dat het vaak onduidelijk is hoe met dit concept omgegaan moet worden. Onder andere bevat de zib elementen die over ordermanagement te lijken gaan. Ook wordt verwezen naar andere zibs die qua datum gaan over zaken die al uitgevoerd/gebeurd zijn - terwijl een geplande zorgactiviteit per definitie over iets in de toekomst gaat.

Er is een voorstel om deze zib te laten vervallen, en de onderliggende zibs geschikt te maken om ook toekomstige datums toe te staan. De impact hiervan wordt nu onderzocht.

In de huidige zib Verrichting (v4.1) heeft het dataelement VerrichtingType als valueset de Verrichtingenthesaurus (VT) DHD. De Verrichtingenthesaurus is echter nog onvoldoende breed in gebruik. Van verschillende kanten is daarom de vraag gekomen hoe hiermee omgegaan moet worden.

Binnen het beheerproces van de zibs is daarom besproken om voorlopig meerdere, vigerende valuesets toe te staan, naast de verrichtingenthesaurus: namelijk CBV-codes, NZa-codes en GGZ-verrichtingen. Deze wijziging op de huidige zib Verrichting zal worden gepubliceerd in pre-Publicatie 2018-2.

In het algemeen geldt: het heeft de voorkeur om te werken met valuesets die gebaseerd zijn op SNOMED CT. Op den duur zal het daar ook heengaan.

BgZTechnische implementatie

Er zijn twee standaarden beschikbaar voor het uitwisselen van de BgZ: HL7FHIR en HL7CDA.

Meer informatie over deze standaarden is te vinden op de website van Nictiz: FHIR en CDA

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten