Toggle sidebar

Serious game

In 2017 ontwikkelde Registratie aan de bron een serious game: ‘Medisch Centrum Oost’. Inzichten uit de game worden in de nabespreking gekoppeld aan concrete vervolgacties waarmee de deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen.

‘De game is een interventie die Registratie aan de bron ontwikkelde om deelnemers op interactieve wijze te laten ervaren welke uitdagingen bestaan rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het epd, voor meervoudig gebruik. Ze worden bewust van het belang ervan en geactiveerd om zelf een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de dossiervoering.’ Aan het woord is Marieke Hanegraaf, projectleider en een van de spelbegeleiders van de game. ‘We richten ons in het programma op landelijke afspraken over de manier waarop we zorginformatie vastleggen (eenheid van taal) en de implementatie daarvan in de epd’s, maar besteden ook veel aandacht aan de zo nodigde verandering in de manier van denken over dossiervoering.

Veel vraag

Na de game-première in het LUMC in het najaar van 2017 en een aantal games voor breed publiek, stromen de aanvragen binnen. Hanegraaf doet een greep uit de aanvragen: ‘We speelden het spel onder andere al in een verschillende umc’s en ziekenhuizen en bij koepelorganisaties als de NFU, Nictiz en V&VN. En heel gaaf is het dat we met zo’n tweehonderd mensen tegelijk in totaal tien games spelen tijdens een Meet-up op het ministerie van VWS op 26 maart.

In de serious game spelen de deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein na. Patiënten vinden hun weg langs baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Deze zorgprofessionals leggen in het epd de informatie over de patiënt vast. Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het is als ze steeds opnieuw informatie moeten geven, uitvragen, opzoeken en noteren. Ze worden uitgedaagd om na te denken hoe ze zorginformatie slimmer en gemakkelijker kunnen vastleggen. En hoe ze de informatie kunnen hergebruiken.

Na de game begint het pas

Hanegraaf benadrukt echter dat het spel spelen niet genoeg is: ‘De meerwaarde van de game zit in de uitgebreide tussen- en nabespreking. Als een team een zogenoemde game-run aanvraagt, pluizen we eerst goed gezamenlijk met de opdrachtgever uit welk doel behaalt moet worden. In de nabespreking richt de spelbegeleider zich nadrukkelijk op de vooraf gestelde doelen en hij of zij koppelt de inzichten uit de game aan concrete vervolgacties waarmee de deelnemers in hun dagelijks werk aan de slag kunnen. De begeleider levert ook een verslag op van in de game geleerde lessen, aanknopingspunten en vervolgacties. Zo maakten medewerkers van een ict-afdeling van een ziekenhuis direct afspraken met zorgverleners om samen met hen werk te maken met epd-optimalisatie.’

Deelnemers geven vaak terug dat ze het spelen van de game hun ogen opent. ICT’ers merken hoe vervelend het is als ze in de rol van zorgverlener moeten werken met een ingewikkeld systeem en steeds opnieuw dezelfde vragen moeten stellen aan patiënten, en zorgverleners ervaren in de rol van zorgadministrateur hoeveel extra werk het is om uit open tekstvelden de relevante informatie voor bijvoorbeeld een registratie op te diepen.

‘Ik heb vandaag ervaren hoeveel gedoe het scheelt als je gegevens gestructureerd op de juiste plaats vastlegt en collega’s dat ook doen.’ - deelnemer serious game

Meer weten?

Iets voor jouw organisatie, deze game? Wil je een keer sparren over hoe je de game het beste in kunt zetten? We denken graag mee! Mail voor meer informatie, een afspraak of om direct aan te melden naar info@registratieaandebron.nl.

Op welke locatie wordt het spel gespeeld?

Het spel kan overal gespeeld worden. Nodig zijn de gamekit, acht tafels en ongeveer twintig stoelen, een flipover en een spelbegeleider. De zaal is bij voorkeur groter dan 40m2 omdat de deelnemers nogal beweeglijk zijn tijdens het spel.

Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij het vastleggen of hergebruiken van zorginformatie. Voor zorgverleners natuurlijk, maar ook voor bijvoorbeeld zorgadministrateurs, consultants en IT’ers. Voor artsen is de game geaccrediteerd.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten