Toggle sidebar

Serious game

Al honderd keer werd in zorginstellingen (en andere organisaties) de serious game ‘Medisch Centrum Oost’ gespeeld. De game wordt gespeeld door afdelingen, teams of opleidingsgroepen die werk (willen) maken van Registreren aan de bron.

In de serious game spelen de deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein na. Patiënten vinden hun weg langs baliemedewerkers, verpleegkundigen en artsen. Deze zorgprofessionals leggen in het epd de informatie over de patiënt vast. Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het is als ze steeds opnieuw informatie moeten geven, uitvragen, opzoeken en noteren. Ze worden uitgedaagd om na te denken hoe ze zorginformatie slimmer en gemakkelijker kunnen vastleggen. En hoe ze de informatie kunnen hergebruiken.

Startpunt voor implementatie

‘De game is een interventie die Registratie aan de bron ontwikkelde om deelnemers op interactieve wijze te laten ervaren welke uitdagingen bestaan rond het eenmalig vastleggen van zorginformatie in het epd, voor meervoudig gebruik.’ Aan het woord is Marieke Hanegraaf, projectleider en een van de spelbegeleiders van de game. ‘We richten ons in het programma op landelijke afspraken over de manier waarop we zorginformatie vastleggen (eenheid van taal) en de implementatie daarvan in de epd’s. Ook besteden we veel aandacht aan de cultuur- en gedragsverandering die nodig is om eenduidig en eenmalig vastleggen en hergebruik van zorginformatie ‘het nieuwe normaal’ te maken. De game is een effectieve én leuk manier om bewustwording te creëren. Daarmee is het een goed startpunt voor een project of plan dat bijdraagt aan het implementeren van de werkwijze Registreren aan de bron.

Opvolging voorwaarde

Hanegraaf benadrukt echter dat het spel spelen niet genoeg is: ‘De meerwaarde van de game zit in de uitgebreide tussen- en nabespreking, en vooral in de vervolgacties.’ Ze voegt toe dat een serieuze opvolging door de aanvragende organisatie een voorwaarde is voor het spelen van het spel. ‘In de nabespreking richt de spelbegeleider zich nadrukkelijk op de vooraf gestelde doelen. De begeleider levert ook een verslag op van in de game geleerde lessen en door de deelnemers genoemde aanknopingspunten en vervolgacties.’ Een mooi voorbeeld vindt ze de medewerkers van een ict-afdeling van een ziekenhuis die direct afspraken met zorgverleners maakten om samen met hen werk te maken met epd-optimalisatie.

Deelnemers geven vaak terug dat het spelen van de game hun ogen opent. ICT’ers merken hoe vervelend het is als ze in de rol van zorgverlener moeten werken met een ingewikkeld systeem en als ze steeds opnieuw dezelfde vragen moeten stellen aan patiënten. Zorgverleners ervaren in de rol van zorgadministrateur hoeveel extra werk het is om uit open tekstvelden de relevante informatie voor bijvoorbeeld een registratie op te diepen.

Veel vraag

Sinds de première van de game in het najaar van 2017 stromen de aanvragen binnen. Hanegraaf doet een greep uit de aanvragen: ‘We speelden het spel onder andere in verschillende umc’s en algemene ziekenhuizen, maar ook bij koepelorganisaties en ander instellingen. De game is ook een vast onderdeel van de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen biedt ziekenhuizen de mogelijkheid de game te spelen in het kader van het VIPP-programma.

Nieuws

26 juni 2019

VIPP draait ook om samen goed registreren

In het zonnige Dalfsen sloten de CMIO, CNIO en een arts aan bij de functioneel beheerders van Isala tijdens hun teamdag. Samen speelden ze de serious game van Registratie aan de bron. De groep had na afloop duidelijk op het netvlies dat in het zorgproces eenmalig, eenduidig registreren voor hergebruik teamwork is. Als de een iets nalaat, heeft de ander daar last van.

12 juni 2019

Hoe is het om steeds dezelfde informatie te delen?

Op een teamdag met zijn allen - een kleine 70 collega’s - belanden in een 'serious game'. Het gebeurde onlangs bij de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc waar alle medewerkers – van secretaresse en verpleegkundige tot medisch specialist – een simulatiespel speelde. Hierin ondervonden ze hoe het is om in het zorgproces steeds opnieuw om dezelfde informatie te moeten vragen.

20 mei 2019

Goede registratie betekent een goede declaratie

Voor dag en dauw was Groningen al aan het gamen. De serious game ‘Medisch Centrum Oost’ werd donderdag 16 mei gespeeld door maar liefst 60 medewerkers van het UMCG. Inzet was de medewerkers bewust maken van het grote belang van registreren aan de bron, om daarmee het direct uitdraaien van correcte facturen mogelijk te maken.

27 maart 2019

Bestuurder over game: ‘nu nog bewuster van moeilijkheden en belang van gestructureerd vastleggen’

‘Ik snap nu veel beter dat dokters in een druk spreekuur ervoor kiezen in vrije tekst vast te leggen. Want je wilt de patiënt de aandacht geven die hij of zij verdient, er wachten patiënten op je…En dan denk je: ‘ik noteer het nu even snel zo, want dat systeem dat werkt niet handig....’’ Aan het woord is Greetje Vos, directeur patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid in het UMCG. Eind 2018 speelde zij in haar umc de serious game van Registratie aan de bron.

12 februari 2019

De juiste focus en een praktijktoets: de serious game voor Horizontaal Toezicht Zorg

De serious game Medisch Centrum Oost is inmiddels door zo'n duizend mensen gespeeld. In ziekenhuizen, maar ook elders, blijkt de game een aanzet tot bewustwording en gedragsverandering; bijvoorbeeld in de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De cursisten starten hun opleiding namelijk in het fictieve ziekenhuis van Registratie aan de bron, en dat geeft meteen de juiste focus - zo blijkt.

14 december 2018

‘The game is on’ in het UMCG

‘Om registreren aan de bron werkend te krijgen, moeten we met elkaar nog een flinke reis afleggen. We zijn druk met het implementeren van de zibs en de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar er komt zoveel meer bij kijken, op allerlei niveaus in onze organisatie. Het is best moeilijk om duidelijk te maken wat de samenhang is tussen alles wat we ondernemen. Daarom koos ik ervoor om dit onderwerp te agenderen in een informele, maar heel prikkelende setting.’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG en daarmee verantwoordelijk voor de voor 2020 vastgestelde doelstellingen, bracht aan het einde van 2018 directeuren, projectleiders, een dokter en een bestuurder bij elkaar om samen de serious game van Registratie aan de bron te spelen.

15 november 2018

De serious game: ‘spelen met het eigen team kan leiden tot blijvende verandering’

‘Goede zorg verlenen, met zo min mogelijk administratie’, dat wil Ina Dunning, hoofd poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant Zorggroep, bereiken. Daarvoor moeten de zaken digitaal op orde zijn, maar moeten verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers ook stilstaan bij hun eigen werkwijze - zo is haar overtuiging. Dunning speelde bij Treant Zorggroep de Registratie aan de bron-game Medisch Centrum Oost.

23 oktober 2018

‘Zorgprocessen samen afstemmen, dat is eigenlijk de kern’

‘Als het over het vastleggen en uitwisselen van zorginformatie gaat, lijkt ict vaak de oplossing. Ik zie dat anders. We moeten naast de ict vooral goede afspraken met elkaar maken over het afstemmen van zorgprocessen. In het steeds blijven verbeteren van het zorgproces, daar is de winst te halen, dat is de kern. Ict kan dan helpen en sturen’, zegt Peter den Hollander, orthopedisch chirurg en lid van het stafbestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

26 maart 2018

‘Hergebruik scheelt’, zo leren de game-deelnemers

‘Nog meer realiseer ik me dat we ervoor moeten zorgen dat artsen en verpleegkundigen door het epd worden geholpen. (...) We moeten dus én zorgen dat het epd geoptimaliseerd wordt, én dat we aandacht hebben voor de gedragskant.’ - deelnemer serious game (bestuurder)

Meer weten?

Iets voor jouw organisatie, deze game? Wil je een keer sparren over hoe je de game het beste in kunt zetten? We denken graag mee! Mail voor meer informatie, een afspraak of om direct aan te melden naar info@registratieaandebron.nl.

Op welke locatie wordt het spel gespeeld?

Het spel kan overal gespeeld worden. Nodig zijn de gamekit, acht tafels en ongeveer twintig stoelen, een flipover en een spelbegeleider. De zaal is bij voorkeur groter dan 40m2 omdat de deelnemers nogal beweeglijk zijn tijdens het spel.

Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij het vastleggen of hergebruiken van zorginformatie. Voor zorgverleners natuurlijk, maar ook voor bijvoorbeeld zorgadministrateurs, consultants en IT’ers. Voor artsen is de game geaccrediteerd.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten