Toggle sidebar

Standaarden en richtlijnen

Bent u op zoek naar standaarden en/of belangrijke documentatie die nodig zijn bij implementatie? Onderstaande downloads en link bieden u een helpende hand. Heeft u nog vragen neem contact met ons op.

Basisgegevensset Zorg

Basisgegevensset Zorg (pdf)
Uitgebreide informatie over de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

Architectuurdocument

Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Bedoeld voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, ontwikkelaars, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij het programma.

Architectuurdocument volume 1 - Basisdocument (pdf)
Beschrijft de grondbeginselen van de zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden in de praktijk van de zorg.

Architectuurdocument volume 2 - Technische implementatie van zib’s (pdf)
Beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Architectuurdocument volume 4 - Hergebruik van gegevens voor registraties (pdf)
Beschrijft de manier waarop zibs gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Architectuurdocument - Engelse versie

Engelse versie van het architectuurdocument (pdf)
Dit eerste deel kreeg als titel ‘The basic principles of health and care information models (HCIMs) and how they can be used’. Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Dit eerste volume is het basisdocument.

Zorginformatiebouwstenen (zibs)

Zorginformatiebouwstenen (wiki site)

Zijn gemaakt in samenwerking met een aantal partijen in de zorg en in beheer genomen door Nictiz. Bovenstaande zibs vormen de eerste release na deze in beheername.

Zib-compliance

Zib-compliance Een raamwerk en aanpak voor toetsing (pdf)

Template zib-compliancetoets Interne Inrichting (Excel file)

Zibs worden geïmplementeerd in zorginformatiesystemen (zoals epd’s) en toegepast in de praktijk. Daarbij ontstaat de behoefte om afspraken te kunnen maken tussen betrokken partijen over de mate waarin de systemen in de praktijk aansluiten bij de specificatie van de zibs. De vraag komt op hoe je afspraken kunt maken over compliance en hoe je die afspraken in de praktijk kunt toetsen. In dit document worden een raamwerk en eisen voor compliance uitgewerkt op basis waarvan praktijkafspraken gemaakt kunnen worden door betrokken partijen.

​Doeboek kwaliteitsregistraties

Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat deze informatie opnieuw kan worden gebruikt. Voor het gebruik van het Doeboek is er een sjabloon voor de analyse. Het Doeboek is in de zomer van 2018 opgeleverd in een 0.99 versie.

Doeboek versie 0.99

Sjabloon analyse kwaliteitsregistraties -laatst gewijzigd op 15/10/18, niet inhoudelijk

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten