Toggle sidebar

Film Verrichtingenthesaurus

In deze film maakt u kennis met de verrichtingenthesaurus een hulpmiddel voor medisch specialisten en andere zorgverleners om te komen tot uniforme, eenmalige en toekomstbestendige registratie van de verrichtingen in het epd.

De verrichtingenthesaurus maakt het mogelijk verrichtingen zodanig vast te leggen in het patiëntendossier, dat deze gegevens voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. De verrichtingenthesaurus faciliteert zo – samen met de diagnosethesaurus – eenmalige registratie aan de bron voor meervoudig gebruik.

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ontwikkelt DHD de verrichtingenthesaurus. Dit is een landelijk gestandaardiseerde lijst met termen van medisch relevante verrichtingen. Het ontwikkelen van deze lijst gebeurt in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz, het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth.

Het is de bedoeling dat de verrichtingenthesaurus eind 2016 gereed is, zodat deze in de loop van 2017 in samenhang met de reeds geïmplementeerde diagnosethesaurus in elk ziekenhuis kan worden geïmplementeerd.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten