Toggle sidebar

Film Basisgegevensset Zorg

In deze film maakt u kennis met de Basisgegevensset Zorg. De Basisgegevensset Zorg is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten