Toggle sidebar

Versnellingsprojecten Jaar van de Transparantie

Van het najaar 2015 tot in het voorjaar van 2017 vonden binnen Registratie aan de bron de zogenaamde versnellingsprojecten plaats. Het ging om pilots op het gebied van aanleveren aan kwaliteitsregistraties en de vertaling van SNOMED CT-termen.

In deze pilots is aangetoond dat automatische aanlevering van patiëntinformatie, op basis van zorginformatiebouwstenen, rechtstreeks uit het epd van zorginstellingen aan kwaliteitsregistraties mogelijk is. De projecten werden mogelijk gemaakt met een subsidie in het kader van het Jaar van de Transparantie.

De projecten waren succesvol:

  • vanuit het LUMC wordt 100% van de informatie aan de NCDR automatisch aangeleverd
  • meer dan 95% van de informatie voor het implantatenregister LROI in de RIVAS Zorggroep wordt hergebruikt uit hun epd
  • het Maastricht UMC+ wint ongeveer 200 uur op jaarbasis aan dubbele registratie-uren door een IKNL-medewerker
  • in het Radboudumc is geen extra datamanager meer voor nodig voor ParkinsonInzicht. Alle data die benodigd is voor de aanlevering wordt voortaan rechtstreeks en realtime uit het zorgproces doorgestuurd
  • 9455 SNOMED CT-termen die gebruikt worden in deze kwaliteitsregistraties zijn vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands
NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten