Toggle sidebar

Dokter met lef - dr. Marc Seelen (UMCG)

Dr. Marc Seelen is nefroloog en chief medical information officer (CMIO) in het UMCG. Ook hij is een dokter met lef. Registratie aan de bron kan niet zonder zorgverleners met lef. Wij zetten hen graag in de schijnwerpers – om te laten zien hoe zij werken aan complete zorginformatie die altijd beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners.

Voor Marc Seelen, CMIO in het UMCG, is het duidelijk wat Registratie aan de bron moet opleveren: ‘Het doel is structureel hergebruik van zorginformatie. In de eerste en belangrijkste plaats leg je informatie vast zodat patiënten in het hele zorgproces, dus niet alleen in het ziekenhuis, toegang hebben tot hun zorginformatie. Dus tijdens de hele ‘patiëntenreis’. Seelen benadrukt: ‘Het is daarbij cruciaal dat die informatie ook waarde heeft voor de patiënt. Informatie is alleen van waarde als een patiënt begrijpt wat er staat. Het doel is dat straks het systeem zich automatisch aanpast aan het begripsniveau van de patiënt, zodat de patiënt er iets mee kan.’ Hij voegt toe: ‘Een tweede doel van structureel vastleggen is dat die zorginformatie uit het dossier herbruikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek doen is een tweede belangrijke taak van artsen. Dit brengt de zorg uiteindelijk verder.’

Seelen kijkt graag een paar jaar vooruit, en stelt: ‘Nu moeten we door de fase heen dat we informatie gestructureerd vastleggen. Dat vraagt de huidige techniek van ons. Maar dit is pas het begin. Waar we naar toe gaan is dat de techniek ons onzichtbaar ondersteunt in het zorgproces. We zijn ons dan niet meer bewust van de techniek en kunnen al onze aandacht richten op het zorgproces.’ Als CMIO vindt Seelen het zijn taak om de mentale transitie te ondersteunen. Waardoor zorgverleners straks van generiek werken naar ‘personalised’ zorg verlenen kunnen gaan.

"Informatie is alleen van waarde als een patiënt begrijpt wat er staat."

Oproep

Werkt u op een zorgafdeling met vergelijkbare initiatieven? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen! We delen ze graag met uw collega's op deze site. Mail info@registratieaandebron.nl.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten