Toggle sidebar

Dokter met lef - dr. Lieke Welling (LUMC)

Registratie aan de bron kan niet zonder zorgverleners met lef. Wij zetten hen graag in de schijnwerpers – om te laten zien hoe zij werken aan complete zorginformatie die altijd beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners. Een van hen is dr. Lieke Welling is programmaleider Registratie aan de bron in het LUMC en chirurg-oncoloog.

Lieke Welling zet in een van de Leidse projecten in op het multidisciplinair (met zorgverleners, architecten en ICT’ers) herinrichten van het zorgproces, aan de hand van de items uit de kwaliteitsregistraties, per ziektebeeld. Welling over haar aanpak in het LUMC: ‘De zorg goed vastleggen is een basisvoorwaarde om te kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. We zijn nu niet in staat de informatie rondom de patiënt zo te organiseren en te structureren dat we altijd en overal een volledig beeld hebben. Het gaat om bewustwording dat de kwaliteit van de informatie die zorgverleners vastleggen verbetert. Samen nadenken over en inzichtelijk maken hoe we als zorgverlener complete informatie hebben die je kan gebruiken en hergebruiken. Dit is een arbeidsintensiefproces, het gaat over hoe je die gegevensset gaat opbouwen die relevant is in het zorgproces. En ook over wie wat waar vastlegt. Die items gebruik je uiteindelijk voor alle vormen van meervoudig gebruik.’ Welling werkt in dit project nauw samen met Heleen Hoogvliet, informatie-architect in het LUMC. De samenwerking van hun disciplines noemt ze essentieel.

"Essentieel is samenwerking en de tijd nemen."

Oproep

Werkt u op een zorgafdeling met vergelijkbare initiatieven? Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen! We delen ze graag met uw collega's op deze site. Mail info@registratieaandebron.nl.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten