Toggle sidebar

Agenda

13 februari 2020

Workshop Eenheid van Taal en SNOMED: Een introductie

Eenheid van Taal en SNOMED vormen twee belangrijke pijlers voor vernieuwing in de zorg. Maar wat is SNOMED? En wat betekent SNOMED voor Eenheid van Taal? Hoe draagt SNOMED bij aan overdracht, hergebruik en innovatie met informatie? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop waar ook Registratie aan de bron bij aanwezig zal zijn.

30 oktober 2019

Masterclass - Zorginformatie altijd en overal voor iedereen beschikbaar maken, hoe doe je dat?

Wat komt kijken bij implementatie en wie zijn daarbij nodig? Wat zijn de ontwikkelingen in het land, waar kun je vandaag zelf mee starten en wat kun je morgen doen? Registratie aan de bron organiseert als antwoord op deze vragen op 30 oktober een Masterclass.

23 september 2019

Meet Up Informatieberaad Zorg - Gezonde data

Op 23 september 2019 vindt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 7de keer de Meet Up van het Informatieberaad Zorg plaats. Tijdens de Meet Ups van het Informatieberaad ontmoeten patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers én leveranciers en inkopers van technische oplossingen voor de zorg elkaar. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Gezonde data’. Registratie aan de bron verzorgt een workshop.

10 juli 2019

Meet Up voor ICT-leveranciers

Het Informatieberaad Zorg organiseert een grootschalige Meet Up voor ICT-leveranciers en voor mensen die betrokken zijn bij de VIPP-programma’s.

10 oktober 2018

Waardegedreven zorg en kwaliteitsregistratie - Medical Phit

Tijdens Medical Phit presenteren Registratie aan de bron's programmamanager Joyce Simons en projectleider en arts Yoen van der Linden hun verhaal over waardegedreven zorg en kwaliteitsregistraties.

10 oktober 2018

Leveranciersbijeenkomst

Hoe werken de programma’s eOverdracht, GTS, Medicatieproces, MedMij, OPEN, Registratie aan de Bron, SNOMED, VIPP GGZ, VIPP NVZ, VIPP ZKN (samen) aan een duurzaam informatiestelsel?Hoe kunnen leveranciers daarbij ondersteunen, en welke bijdragen leveren programma's eigenlijk aan het realiseren van de outcome-doelen van het Informatieberaad Zorg?

9 oktober 2018

Consultantsbijeenkomst

Hoe werken de programma’s eOverdracht, GTS, Medicatieproces, MedMij, OPEN, Registratie aan de Bron, SNOMED, VIPP GGZ, VIPP NVZ en VIPP ZKN (samen) aan een duurzaam informatiestelsel? Hoe kunnen consultants daarbij ondersteunen, en welke bijdragen leveren programma's eigenlijk aan het realiseren van de outcome-doelen van het Informatieberaad Zorg? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze gezamenlijke bijeenkomst voor consultants.

4 september 2018

Congres: Van Hippocrates tot datadriven dokter (vol)

Arts en patiënt wisselen al eeuwen informatie uit. Informatie-uitwisseling in de 21e eeuw krijgt een nieuwe betekenis dankzij de komst van technologie: data zijn overal en van iedereen. Wat voor ontwikkelingen komen eraan en wat is uw rol daarin? Hoe kunt u grip krijgen op informatiesystemen en ICT-ontwikkelingen zodat ze u ontzorgen en helpen om de beste zorg te leveren aan uw patiënten? Hoe legt u zo slim mogelijk vast om informatie te kunnen delen met uw patiënt en anderen? Deze dag bieden we u handvatten die u kunt toepassen in uw dagelijks werk. Er is ruimte voor discussie en uw vragen. Het congres wordt georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ en NFU, in samenwerking met de programma’s Registratie aan de Bron en VIPP.

7 juni 2018

BgZ-training VIPP-klinieken op ZKN-congres

19 april 2018

Empower de dokter! | Zorg & ICT

Dokters moeten maximaal gefaciliteerd worden om eenduidig te kunnen vastleggen voor hergebruik. Daarom: Empower de dokter! Luister op 19 april op Zorg & ICT naar CMIO Marc Seelen (UMCG) en programmamanager Joyce Simons.

17 april 2018

WEEKONNECT: Alle ins en outs over de BgZ en zibs

In deze sessie wordt toegelicht wat zibs en de BgZ zijn, waarvoor ze bedoeld zijn, wat de relatie is met informatiestandaarden en hoe ze semantische interoperabiliteit ondersteunen. Aan de hand van concrete voorbeelden zal worden besproken hoe dat werkt in de praktijk.

17 april 2018

WEEKONNECT: eenduidige afspraken vastleggen

Arts en projectleider Yoen van der Linden en klinisch informaticus Michael van der Zel, lid Architectuurteam, zijn beiden verbonden aan Registratie aan de bron en vertellen tijdens Ik ga naar huis en ik neem mee….over het belang van eenduidige afspraken rondom het vastleggen van zorginformatie aan de hand van ervaringen binnen de palliatief oncologische zorg.

17 november 2017

Meet and Greet Citrienfonds

Bezoek de drie Registratie-aan-de-bronsessies tijdens de Meet and Greet van het Citrienfonds!

28 september 2017

Serious game Registratie aan de bron in het LUMC

28 september 2017

Leverancierssessie IV

Overleg met epd-, ecd- en pgd-leveranciers. Met updates vanuit het programma, alles over het beheer van zibs en nieuws.

25 september 2017

Sessie over BgZ tijdens Meet Up Informatieberaad

Een Meet up gaat vooraf aan een vergadering van het Informatieberaad en bestaat uit allerlei sessies waarin een breed publiek kennis kan delen. Om zo samen te werken aan actuele vraagstukken in de informatievoorziening binnen de zorg.

21 september 2017

Open inschrijving: Serious game Registratie aan de bron in Utrecht

Op 21 september (14.00- 17.00 uur) wordt een open gamerun georganiseerd. Doe mee!

14 september 2017

Programmadag Registratie aan de Bron

In de afgelopen tijd zijn we op de achtergrond hard bezig geweest om tijdens gesprekken in de umc's en ziekenhuizen actuele thema's op te halen die voor Registratie aan de bron belangrijk zijn of worden.

12 september 2017

Serious game Registratie aan de bron bij kick off VIPP-programma in regio Rotterdam

6 september 2017

Training Basisgegevensset Zorg

Wat komt kijken bij invoering van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)? Wat zijn zorginformatiebouwstenen en waaruit bestaat de BgZ? Training voor informatiemanagers, informatiearchitecten, VIPP deelnemers en alle andere geïnteresseerde professionals in de zorg die ondersteunen bij de inrichting, implementatie en het verder ontwikkelen van het EPD.

30 juni 2017

Verdiepende training Basisgegevensset Zorg

Op 30 juni vindt een verdiepende training Basisgegevensset Zorg plaats, georganiseerd door de NVZ. Het gaat om een vervolg op de trainingen Basisgegevensset zorg van april en mei 2017. De training is vooral bedoeld voor informatie-architecten.

26 juni 2017

Serious game Registratie aan de bron tijdens Meet Up Informatieberaad

Tijdens de Meet-up 'Duurzaam informatiestelsel voor de zorg' van het Informatieberaad speelt Registratie aan de bron zijn serious game. Doe mee!

22 juni 2017

Congres ‘Architectuur in de zorg’

De patiënt heeft toegang tot zijn gegevens binnen de zorginstellingen, of krijgt dit binnenkort. Organisaties moeten daarom hun informatie op orde hebben: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar.

16 mei 2017

Training Basisgegevensset Zorg

Registratie aan de bron en het VIPP-programma geven samen training over de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Dit is een extra training naast de trainingen in april, die snel volgeboekt waren.

12 april 2017

Leverancierssessie III

Overleg met epd-, ecd- en pgd-leveranciers. Met een update vanuit het programma, alles over het beheer van zibs en nieuws over het architectuurdocument.

12 april 2017

Congres ‘Kwaliteitsregistratie: werkend van ongestructureerd naar gestructureerd’

Registratie aan de bron speelt een belangrijke rol bij dit congres van Medical Phit. Wat heeft intensief registreren tot nu toe concreet opgeleverd? Is de inzet van ICT efficiënt of bezorgen de nieuwe registratiemogelijkheden ons juist alleen maar meer werk?

11 april 2017

Training Basisgegevensset Zorg

Registratie aan de bron en het VIPP-programma geven in april twee trainingen (de andere is op 6 april) over de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

10 april 2017

Projectleidersoverleg

Enkele keren per jaar komen de landelijke gecoördineerde projectleiders van het programma Registratie aan de bron bij elkaar om onder andere ervaringen te delen.

6 april 2017

Training Basisgegevensset Zorg

Registratie aan de bron en het VIPP-programma geven in april twee trainingen (de andere is op 11 april) over de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

22 maart 2017

Consultantssessie III

Overleg met ICT- en organisatieconsultants in de zorg, van 14.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel

15 maart 2017

Afsluitende bijeenkomst projecten in Jaar van de Transparantie

Informele afsluiting van de projecten in het kader van het Jaar van de Transparantie.

15 maart 2017

Seminar tijdens Zorg en ICT 2017

Tijdens de beurs Zorg & ICT 2017 (14-16 maart) in de Jaarbeurs in Utrecht geven Joyce Simons, programmaleider van Registratie aan de Bron en Jeroen Windhorst, projectleider, een presentatie over het programma.

8 maart 2017

Gamedesignsessie 1

Het programma Registratie aan de bron ontwikkelt middelen om eenduidige vastlegging gemeengoed te maken in de zorginstellingen.

16 januari 2017

Projectleidersoverleg

Binnen de umc's en ziekenhuizen lopen tientallen Registratie aan de bron-projecten. Tijdens dit overleg stemmen programmaleiding en projectleiders af en praten elkaar bij.

25 november 2016

Meet & Greet Citrienfonds

Op vrijdag 25 november vindt er een Meet & Greet Citrienfonds plaats, waarbij onder andere Registratie aan de bron u bijpraat over de uitgangspunten en laatste ontwikkelingen van het programma.

3 november 2016

Consultantssessie II

Overleg met ICT- en organisatieconsultants in de zorg.

2 november 2016

Leverancierssessie II

Overleg met epd-, ecd- en pgd-leveranciers.

1 november 2016

Jong AMC-denktank over Registratie aan de bron

Hoe kunnen de jonge talenten van het AMC hun collega's op de werkvloer verleiden tot eenduidig registreren in plaats van het componeren van ‘artsenproza’ in de open tekstvelden?

10 oktober 2016

Tweede projectleidersoverleg 10 oktober

Binnen de umc's en ziekenhuizen lopen tientallen Registratie aan de bron-projecten. Tijdens dit overleg stemmen programmaleiding en projectleiders af en praten elkaar bij.

18 juli 2016

Projectleidersoverleg

Binnen de umc's en ziekenhuizen lopen tientallen Registratie aan de bron-projecten. Tijdens dit overleg stemmen programmaleiding en projectleiders af en praten elkaar bij.

7 juli 2016

Consultantsoverleg 7 juli

Overleg met ICT- en organisatieconsultants in de zorg.

6 juli 2016

Leveranciersoverleg 6 juli

Overleg met epd-, ecd- en pgd-leveranciers.

29 juni 2016

Programmadag 29 juni

Sitevisit door ZonMW, betrokkenen wisselen informatie uit.

8 juni 2016

E-healthweek 2016

Van 8 tot 10 juni staat het thema E-health extra hoog op de agenda tijdens de E-healthweek.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten